Tuesday, 22 October 2019
Home
Online


Payment options PDF Print E-mail

There are several ways you can make payments to Your Ordering. The most popular is definitely paying by credit card or PayPal because practically the whole procedure can be done with your current location.

 


 

Payment by credit card or PayPal that supports payment through the Internet!
As a reply to your order (which we receive via the contact form or other form from the Offer page) we send you the payment link for online payment. You make the payment on our 2Checkout's merchant page, which provides the ultimate safety of your data. A safe way to shop online.

 

 


 

If it's urgent delivery from abroad, but you are not able to make payment by credit card, there is Western Union international money transfer services. Money is received just minutes after it has been sent. Western Union uses the latest electronic technology and unique worldwide computer network for immediate payments in over 195 countries and territories. Western Union officials are to where you need them: in banks, post offices, pharmacies, retail stores, supermarkets, at railway stations, airports and other places. Most branches offer convenient hours and service on weekends. Over 225,000 business units make Western Union the world's largest money transfer network. Information on the payment you receive when ordering (via e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it or by phone +381 21 466 703). For more information on Western Union and the commissions can be found at the following link. 

For our fans flowers from Serbia a much faster way is to send money via e-mail orders (see LINK). This type of sending money is coming now, is possible and flower delivery the same day that you send us money. When ordering (via e-mail or in person by calling +381 21 466 703) and receive information about completing ZIP referrals. After the payment at one of the post offices that supports ZIP electronic money transfer, it tells us the number of orders (also by e-mail or in person, over the phone), whose validity check by mail (for our safety), and then deliver the ordered aranžman.ošte (works our security), then deliver the ordered arrangement.

 
Uslovi poslovanja PDF Print E-mail

Isporuku cvetnih aranžmana može poručiti bilo ko, bilo gde na jedan od  sledećih načina: putem telefona, email-a, ili formulara za poručivanje vezano za aktuelnu ponudu.

 

PROCES NARUČIVANJA

Proces naručivanja se započinje Vašim stupanjem u kontakt sa nama putem nekog od gore navedenog sredstva s opštim informacijama koji uključuju datum/vreme i mesto isporuke i kratak opis cvetnog aranžmana ili oznakom nekog od aranžmana čija se slika nalazi u našoj galeriji. U slučaju da se radi o hitnoj isporuci ili isporuci za isti dan potrebno je da nas kontaktirate putem telefona, u protivnom kontakt se može ostvariti putem email-a ili kontakt formulara na koje odgovaramo u roku od nekoliko sati.
Prvenstveno se utvrdjuje dostupnost željenog proizvoda (molimo da uzmete u obzir varirajuću dostupnost sezonskih vrsta), u slučaju hitne porudžbe izbor se sužava na zatečeni izbor u našim lokalima. Zatim se utvrđuje ukupna cena porudžbe koja zavisi od adrese isporuke(spisak i cenovnik možete pogledati u odeljku Online->Isporuka) i eventualno želje poručioca da se uz aranžman isporuči neki dodatni proizvod (npr. medvedić, srce, piće ili čokolada). Plaćanje možete izvršiti na nekoliko različitih načina, koji su opisani u odeljku Online->Načini plaćanja, nakon izvršene uplate porudžba se smatra kompletiranom.
Izuzetno je bitno da nam prilikom poručivanja prosledite validne informacije o primaocu i adresi na koju se isporučuje aranžman, ukoliko podatci nisu u potpunosti tačni zadržavamo pravo da ne isporučimo proizvod.

 

PROCES ISPORUKE

Isporuku većim delom vrši jedno od lokalnih kurirskih agencija sa kojima sarađujemo. Uručivanje buketa obavlja kurir lično s zahtevom da se nakon preuzimanja aranžmana primaoc potpiše na dostavnicu. U slučaju da primaoc u vreme isporuke nije na zadatoj lokaciji, aranžman preuzima član porodice ili kolega primaoca (koji se umesto primaoca potpisuju na dostavnicu) koji na sebe preuzima odgovornost da će čim to postane moguće uručiti aranžman primaocu. Dostavnice se čuvaju u arhivi kao dokazni materijal o uspešno obavljenoj isporuci.
Od primaoca ili kontakt osobe(koja u konkretnom slučaju može biti i sam naručilac) se zahteva da u vreme isporuke bude telefonski dostupan, kako bi se izbegli eventualni problemi prilikom dostave (npr. ako se primaoc ne nalazi na adresi). U takvim situacijama po dogovoru aranžman se može ostaviti u susednom objektu/stanu. AD-HOC promena lokacije isporuke se može obaviti u trošku poručioca.
Isporuka se može izvršiti u željenom vremenskom intervalu, s izuzetkom da zadržavamo pravo na maksimalno odstupanje do 60minuta.
U slučaju isporuke na adresu institucije, firme ili bolnice gde kurir ne može da dođe u neposredni kontakt sa primaocem, on se obraća portiru ili nekome ko prihvata odgovornost da će u najkraćem roku predati aranžman primaocu, predaje aranžman i umesto primaoca na dostavnicu se potpisuje lice koje je prihvatilo odgovornost. Postoji mogućnost obaveštenja poručioca o uspešno obavljenoj isporuci putem sms ili email poruke.
Cvećara Ljubičica garantuje isporuku svih porudžbi sa validnim podacima.

 

VREME NARUČIVANJA

Narudžbe se primaju uglavnom od nedelju dana do dan pre isporuke, međutim aranžman je moguće naručiti i za isti dan (bar 4 sata pre željenog termina isporuke), ali samo u slučaju ako je aranžman na raspolaganju za dati dan. Porudžbe putem telefona se primaju samo u terminu radnog vremena cvećare. U svim ostalim vremenskim terminima jedini način je naručivanjeputem email-a ili online formulara. Za naručivanje venaca, pogrebnih aranžmana, aranžamana za enterijerske dekoracije, venčanih buketa ili svadbenih dekoracija proces naručivanja se ostvaruje isključivo putem telefona ili lično.

 

OTKAZIVANJE NARUDŽBE

Otkazivanje narudžbe je regulisano Zakonom o zaštiti potrošača. Za većinu naših aranžamana otkazivanje narudžbe je moguće i to samo na dan naručivanja. Nije moguće otkazati narudžbu koja je u procesu izrade ili isporuke. Refundiranje sredstava nije moguće u slučaju da primaoc odbije da preuzme aranžman (u tom slučaju se aranžman ostavlja na vratima primaoca i to na odgovornost primaoca).
"Cvećara Ljubičica" sa svoje strane zadržava pravo otkazivanja narudžbe uz prethodno obaveštenje naručioca.

 

CENE

- Cene aranžmana na godišnjem nivou mogu fluktuirati u zavisnosti od promena na veleprodajnom tržištu (uzmite u obzir da se ova cenovna kretanja dešavaju uoči velikih praznika kao što su 14.februar ili 8.mart).
- Garantujemo Vam cene proizvoda koje su važile u trenutku zaključivanja narudžbe.
- U cene je uračunat PDV.
- Cena dostave nije uračunata u cenu aranžmana. Cenovnik isporuke po zonama pokrivenosti možete videti u odeljku Online->Isporuka.

 

PROIZVODI (CVEĆE I BILJNI MATERIJAL)

- Zbog sezonskih karakteristika i prirode biljnog materijala ne možemo garantovati da će izgled proizvoda biti u svim detaljima istovetan onome s pripadajuće slike. Uvek težimo da proizvodi budu istovetni s fotografijom, ali u interesu da Vas uslužimo sa što je moguće kvalitetnijim proizvodom, moguće su zamene jedne ili više komponenti u proizvodu, ali uvek tako da proizvod i dalje stilom i kvalitetom odgovara pripadajućem opisu.
- Cveće na slikama nalazi se u punoj cvatnji, no kako bismo Vam omogućili da što duže uživate u njemu, može se dogoditi da bude dostavljeno u fazi pupoljka.
- Molimo Vas da imate na umu kako su naši proizvodi živi, pa iako garantujemo da ćemo upotrijebiti biljni materijal najboljeg kvaliteta, dužina "života" dostavljenih proizvoda zavisi od prirode prolaznosti samog biljnog materijala i o nezi koju mu pružite. U ovom drugom delu možemo vam pomoći savetima iznesenim na stranicama Uputstva za negu cveća.
- Neke vrste cveća i lišća mogu biti toksične ili izazivati osipe na koži. Držite proizvode izvan dohvata dece i perite ruke nakon što ste rukovali cvećem i lišćem.
- Polen s prašnika nekih cvetnih vrsta poput liljana ili anemona može ostaviti trajne mrlje na Vašoj odeći, stoga pazite da ne dođe u dodir s odećom ili obućom.
- Nikada ne ostavljajte cveće blizu električnih naprava i uvek koristite nekakav zaštitni materijal između posuda s biljem i površine na kojoj one stoje.
- Neki naši aranžmani sadrže voće, povrće, sveće ili druge dekorativne predmete. Niti jedan deo aranžmana nije namenjen jelu. Sveće nije preporučljivo paliti u blizini zapaljivih stvari i predmeta ili ih zapaljene ostaviti bez nadzora.

 

VREME I PODRUČJE DOSTAVE

Dostava se izvršava na adresu primaoca u vreme naznačeno za dostavu sa maksimalnim kašnjenjem od 60 minuta. Dostavljamo svakim radnim danom od 9 do 22 h, subotom od 9 do 22 h, nedjeljom od 12 do 20. 14.februara i 8.marta isporuka može da kasni i više od 60minuta, sve u zavisnosti od količine procesiranih porudžbi. Područje dostave je grad Novi Sad sa svim perifernim naseljima i mestima koji su udaljeni u granicama do 50km od referentne tačke (Spens - Novi Sad).

 

DOSTAVA U BOLNICE, HOTELE I KANCELARIJE

Za dostavu u navedene institucije biće potrebni dodatni podaci.
Hoteli: naziv i adresa, telefon, broj sobe
Bolnice: naziv i adresa, broj ili naziv odeljka, broj sobe
Kancelarije: tačan naziv firme, adresa, radno vreme
Imajte na umu da će se kao dokaz dostave na takva mesta uzeti potpis bilo koje za to zadužene osobe.

 

PROBLEMI PRILIKOM DOSTAVE

Dostava se smatra izvršenom kada primaoc ili osoba (koja preuzme odgovornost da će u najskorijem vremenu predati aranžman primaocu) na adresi primaoca potpiše dostavnicu.
Kuriri će uložiti koliko god je potrebno napora da aranžman uspešno dostave, izuzev u četiri niže navedena slučaja:
- Primaoc odbija da preuzme cvetni aranžman (aranžman biva ostavljen ispred ulaznih vrata).
- Adresa ili podaci o primatelju su netačni (aranžman biva vraćen u cvećaru, odakle može biti isporučen tek sledećeg dana po duploj tarifi).
- Primatelj nije na navedenoj adresi u naznačeno vreme (u slučaju da na lokaciji nema osobe koja je spremna da preuzme na sebe odgovornost da kasnije uruči aranžman, aranžman se vraća u cvećaru i moguća je isporuka nakon doplate poručioca za isporuku po duploj tarifi; ovakve pojave se mogu izbeći ostvarenjem telefonskog kontakta s primaocem(preporučljivo putem mobilnog telefona) od naše strane, ali bez anomnih i lažnih predstavljanja).
- Viša sila (u ovom slučaju poručioc će biti blagovremeno obavešten i sredstva će mu biti refundirana).
U svim navedenim slučajevima naručioc će biti obavešten o nastaloj situaciji.

 

REKLAMACIJE

Ukoliko ste iz nekog razloga nezadovoljni našom uslugom, molimo Vas da nam se odmah obratite. Pritužbe ćemo uvažiti u slučaju da nismo ispoštovali bilo koji ugovoren deo u narudžbi ili zabunom isporučili pogrešan proizvod. Naša je obaveza pokušati rešiti gore navedene pritužbe u dogovoru s naručiteljem i/ili primateljem. U slučaju nepronalaženja rešenja nadležan je sud u Novom Sadu.

 

SIGURNOST ONLINE PLAĆANJA

Procesiranje transakcija i online plaćanja putem kreditnih kartica se obavlja na zaštićenim stranicama 2checkout.com  (profesionalni internet servis za procesiranje kreditnih karitca).
Tajnost Vaših podataka je osigurana, stranice za naplatu putem interneta osigurane su https protokolom i anti-hacker sistemom za skeniranje (više informacija možete dobiti na stranicama www.2checkout.com).
Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju niti su dostupni bilo kom delatniku "Cvećare Ljubičica".

 

ZAŠTITA PODATAKA I NJIHOVO KORIŠĆENJE

"Cvećara Ljučičica" se obvezujemo da će čuvati privatnost svih klijenata i korisnika ovog internet portala. Prikupljaju se samo podaci koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga, te se koriste isključivo u svrhu realizacije primljenih narudžba.
Primljene lične podatke nećemo davati na korišćenje trećim licima, te ih bez pristanka korisnika nećemo upotrebljavati za slanje reklamnih poruka u bilo kakvim marketinškim akcijama.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo našim delatnicima i poslovnim partnerima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Korišćenjem našeg web portala pristajete na prikupljanje ličnih podataka i njihovo korišćenje u navedene svrhe.

 

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj na stranicama www.ljubicica.co.rs domena (tekstovi, fotografije, grafička i idejna rješenja, dizajn) isključivo su vlasništvo "Cvećare Ljubičica" . Niti jedan deo s ovih stranica ne smeju se upotrebljavati ni reprodukovati bez pismenog dopuštenja "Cvećare Ljubičica". 
Delivery locations PDF Print E-mail

In the following table are the locations under the theritory of city of Novi Sad in which we're delivering. 
For delivery locations that doesn't belong to Novi Sad, please contact us prior to ordering (via email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) or on tel. 063/548102.

Note: Currently we're not delivering to Belgrade. 

ID
PART OF THE MUNICIPALITY (Novi Sad)
PRICE (RSD)
1
Novi Sad (city core)
190
2
Avijatičarsko naselje (from the railway to the roundabout)
200
3
Bajči Žilinskog, Carinska i Kanalska
200
4
Privrednikova
220
5
BIG
220
6
Ribarsko ostrvo
220
7
Veternik (from Sombroska railway to entrance of Futog)
250
8
Petrovaradin (to NIS gas station)
250
9
Kamenica
250
10
Adice i Kamenjar
250
11
Sajlovo (from roundabout to Matijević)
250
12
II Klisa (from the channel to Savska)
250
13
II Klisa (from Savska to the highway)
300
14
III Klisa (Sole Mio)
350
15
DELPHI (Privrednikova)
250
16
LIR
400
17
Bocke
300
18
Paragovo
300
19
Zrenjaninski put (to the highway)
300
20
Čardak
300
21
Popovica (to Mošina vila)
300
22
Popovica (from Mošina vila)
400
23
Šangaj
400
24
Futog
500
25
Ledinici i Rakovac
500
26
Kać
700
27
Sremski Karlovci
700
28
Beočin
800
...
For other locations - Contact Us!
? 

 
Porudžbe PDF Print E-mail
Now you can with any part of the world to send a floral greeting, a kiss or sincere condolences to Novi Sad or some of the cities are within 50 kilometers of Novi Sad! We have introduced a payment service that accepts the following credit cards: Visa, Master Card, American Express, Discover, JCB, Diners supporting a large number of currencies, in addition to credit cards, supported payment via PayPal.
Processing time cards currently, check whether the card is used maliciously takes several hours, and disposal (transfer) funds shall be executed 1-2 days from the time of performing online payments. Please send us you rorders at least one day prior to the time of delivery. Delivery on the same day is possible, and recommend us to be sure and contact us through one of the phone numbers that you can look at the contact page. Of course you can send us orders much earlier (eg. if your order contains rare types of cut flowers, then it is recommended you contact us earlier so we can make tme available to you in time) to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , our technical staff will respond to your order within a few hours from the moment of receiving mail.
In order to easily identify the type, shape, color of flowers and arrangements, we recommend you to visit our gallery where we try to regularly refresh the image database package that was put up.
You can also visit the menu of this web presentation Products -> Offers, where we post deals that are now current, or those who have recently been and still are in the state and can be ordered.
 


Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.